Laatste nieuws over de spaargeld BV

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de spaargeld BV.

Belangrijk! Als je op de "newsletter" klikt, word je geleid naar het desbetreffende nieuwsitem.

Stand van zaken - najaar 2023

De wetgeving excessief lenen dga is in werking getreden.

Indien en voor zover de dga meer van zijn vennootschap heeft geleend dan €700.000 moet hij daarover in box 2 afrekenen. De eerste peildatum is 31-12-2023. Voor 2024 wordt de grens verlaagd tot €500.000

Belangrijk! Als je teveel hebt geleend dat moet je voor het einde van het jaar 2023 actie ondernemen.

Wij overleggen graag met u welke oplossingen voor u passend zijn.

De regeling geldt (helaas) ook voor de spaargeld bv. De staatssecretaris heeft dit uitdrukkelijk bepaald. Dit is wel bijzonder, omdat er bij de spaargeld bv geen sprake is van belastingontgaan of belastinguitstellen. Bij de spaargeld bv kan de lening eenvoudig teruggebracht worden door het aandelenkapitaal te verlagen. Dit noemen we afstempelen. Geld dat belastingvrij de spaargeld bv ingebracht is, mag er ook weer belastingvrij uitgehaald worden. Hiervoor is wel een notariele akte van statutenwijziging nodig. Wij helpen u hier graag bij.

Aandachtspunten:

1. De eerste datum voor de toetsing van eventuele excessieve schulden is 31-12-2023.

2. Er valt meer onder schulden dan je denkt.

3. De schulden van de DGA en diens fiscaal partner tellen samen.

4. Leningen bij meerdere vennootschappen waarin de belastingplichtige en/of zijn partner een ab heeft, worden bij elkaar opgeteld.

5. Een eigen woning schuld valt buiten deze regeling. Let op dat er wel aan de regels van de eigenwoning lening voldaan dient te worden (zoals recht van hypotheek voor eigenwoning leningen na 1-1-2023).

6. Er zijn anti misbruik bepalingen opgenomen (ook van de BV via een derde lenen valt onder de regeling).

7. De regeling geldt ook voor kinderen en andere familieleden. Deze worden verbonden personen genoemd. Ieder kind mag tot het hiervoor genoemde bedrag geld lenen bij de BV. Het gaat hier om familieleden die zelf geen ab-positie in de desbetreffende vennootschap hebben. Onder 'verbonden persoon' wordt verstaan een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner.

Tariefsverhogingen.

Het box 3-tarief stijgt van 32 procent naar 36 procent per 1 januari 2024.

Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd per 1 januari 2024. Het heffingsvrije vermogen blijft daarmee € 57.000 .

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar €30.000.

Het hoge tarief van box 2 (aanmerkelijk belang) wordt 33% in plaats van 26,9%. Dit geldt na een winst 67.000 euro per persoon. De winst tot 67.000 euro per persoon wordt belast tegen 24,5%. Voor fiscale partners is de grens dus 134.000 euro.

Stappenplan

Hoe moet je nu naar je eigen situatie kijken met al deze veranderingen.

1. Controleer over je onder de regeling excessief lenen valt.

Ja: dan voor eind 2023 het bedrag van de lening verlagen zodat je niet meer onder deze regeling valt. Anders: belastingheffing (26,9%).

2. Is er belastbaar box 3 vermogen.

Om dit te bepalen tel je alle bezittingen die onder de box 3 regeling vallen bij elkaar op. Hier trek je de schulden vanaf. Is het saldo lager dan de vrijstelling (voor fiscaal partners is dat € 114.000,00) dat betaal je geen box 3 heffing. Je mag toch niet meer salderen vanaf 2023. Dat klopt, alleen dit is alleen van toepassing als je box 3 vermogen hebt. In dat geval worden de bezittingen apart belast (tegen ongeveer 6%) en mag de schulden mag je bepekt aftrekken (tegen ongeveer 3%.)

3. Heb je wel box 3 vermogen en een spaargeld bv. Dat is van belang wat de samenstelling van je vermogen in box 3 en in de spaargeld bv is. Stel dat je box 3 vermogen voornamelijk bestaat uit beleggingen. Het box 3 tarief dat op deze beleggingen is vrij hoog (namelijk ongeveer 6%). Is het rendement op deze beleggingen goed (dus meer dan 6%) dan gaat het goed. Maar als je rendement lager is valt het te overwegen om de beleggingen over te hevelen naar de spaargeld bv. In de spaargeld bv (box 2 dus) wordt immers het daadwerkelijk rendement belast na aftrek van kosten. Ook wordt er in box 2 rekening gehouden met verliezen. In box 3 wordt geen rekening gehouden met je daadwerkelijk rendement, kosten en verliezen.

We merken dat veel clienten eenvoudig en overzichtelijkheid belangrijk vinden. In het kader daarvan kiezen zij om alle beleggingen op 1 plek onder te brengen. Dus of alles in prive of alles in de spaargeld bv. Er is hierbij geen goede of foute oplossing. Welke keuze je hierbij maakt, is een persoonlijke. In de toekomst kijken kan niemand. Je kunt niet bepalen of de aandelenkoersen volgen jaar zullen stijgen. Bij forse koerswinsten is box 3 voordeliger omdat daar met een vast rendement wordt gewerkt.

4. De vraag die veel gesteld wordt is hoe kan je zorgen dat je nog wat rendement krijgt op het spaargeld in de spaargeld bv. De rente op een zakelijke spaarrekening is veel lager dan de rente die je prive kan krijgen. Bij de meeste internetspaarrekening kun je alleen als prive persoon een rekening openen. De rente is dan veel hoger als op een zakelijke rekening.

Het geld lenen van de bv en dit dan op een prive internetspaarrekening zetten is een mogelijkheid als je geen last hebt van de regeling van excessief lenen. Een andere oplossing is om een overeenkomst van bewaarneming te sluiten. Deze oplossing valt buiten box 3. Hierbij spreek je met de spaargeld bv af dat je voor rekening en risico van de spaargeld bv geld in bewaring neemt en dit op een privé-internetrekening stalt. Het blijft dus geld van de BV. Als privépersoon pas je hierop. De opbrengst (en de kosten) komen voor rekening van de BV.

Wat verstandig is: geld lenen of geld in bewaring nemen is een kwestie van rekenen. Wil je niet rekenen? Dan adviseren wij om voor de bewaring te kiezen.

EERDER NIEUWS

17 november 2021
Veel spaargeld? Ga sparen in de BV.


Door de lage rente is sparen in de BV fiscaal veel voordeliger dan privé sparen. Binnen een Spaar-BV wordt namelijk alleen het daadwerkelijke rendement (momenteel zo goed als nul) van het spaargeld belast en niet het fictieve rendement van box 3. Resultaat: een veel lagere belastingdruk. In de meeste gevallen scheelt dat jaarlijks €1.350 belasting per ton. En dat in principe elke jaar weer. 

Verlaag uw belastindruk en bespaar duizenden euro's door uw vrij beschikbare spaartegoeden vóór 1 januari 2022 onder te brengen in een Spaar-B

Bron: FiscAlert

12 november 2021
Nieuwe box 3-heffing komt er niet voor 2025.


Een nieuwe box 3-heffing, waarbij wordt geheven over het daadwerkelijk behaalde rendement, laat nog zeker tot 2025 op zich wachten. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gezegd tijdens de behandeling van het Belastingplan 2022, meldt de Telegraaf.

Volgens Vijlbrief heeft de nieuwe vermogensrendementsheffing desalniettemin ’de hoogste prioriteit’ voor hem en zijn opvolger. Het demissionaire kabinet adviseert het volgende kabinet om te focussen op het verder uitwerken van de mogelijkheden voor een uitvoerbare heffing naar werkelijk rendement, schreef staatssecretaris Vijlbrief deze zomer. Het fictieve rendement dat nu nog bij de box 3-heffing wordt gehanteerd is velen al jaren een doorn in het oog. Zeker nu de rente bij vrijwel alle banken nihil is, waardoor veel spaarder interen op hun spaargeld.

De Tweede Kamer wil daarom al lang een box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement, maar invoering daarvan stuit al jaren op bezwaren over de uitvoerbaarheid. Deze zomer gaf Vijlbrief aan dat hij toch mogelijkheden ziet. Dat gaat echter nog wel even duren. Vijlbrief denkt dat het ’echt reëel’ is dat de nieuwe spaartaks er vanaf 1 januari 2025 ligt. „Het duurt geen decennium”, benoemt Vijlbrief het goede nieuws. „Het iets minder goede nieuws: het is er niet volgend jaar.”

Volgens de staatssecretaris moet ook de Tweede Kamer ‘politiek moeilijke keuzes’ maken over de invulling van de nieuwe belasting, bijvoorbeeld over het eigen huis. In de ’contouren’ die Vijlbrief van de nieuwe spaartaks schetst, valt het eigen huis, net als in de huidige situatie, bijvoorbeeld niet in de vermogenstaks.

Bron: Accountancy Vanmorgen

11 november 2021
Hard gelag spaarders: hervorming spaartaks op lange baan geschoven.


Spaarders die met de fiscus over hun spaargeld in box 3 over fictieve rendementen hun belasting afrekenen, moeten nog langer wachten voordat deze ongelijkheid gerepareerd. Belastingexperts kunnen er met hun pet niet bij dat demissionair staatssecretaris Vijlbrief en Financiën heeft voorgesteld de hervorming van de spaarbelasting weer enkele laren op de lange baan te schuiven.

Bron: Telegraaf geschreven door Dave Krajenbrink

20 oktober 2021
Uit een recente uitspraken van het Hof Den Haag en de Rechtbank Zeeland blijkt dat een negatief rendement met als gevolg dat je moet interen op je vermogen om de box 3 heffing te betalen geen buitensporige last is. Kortom de box-3 ellende blijft voortduren. Op zoek naar oplossingen? Neem contact met ons op.

2 december 2020
Staatssecretaris Vijlbrief maakt opnieuw fouten bij aanpassing van spaartaks
Bron: Het FD

20 oktober 2020
FiscAlert: Heeft u veel spaargeld? Denk dan eens 'out of the box'. Letterlijk!

16 oktober 2020
Kabinetsreactie box 3 2013 - 2016

In het bijzonder de volgende passage:

" Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op de vraag wat de overwegingen zijn geweest om te kiezen voor het huidige voorstel geeft Vijlbrief onder meer aan dat het verhogen van het heffingvrije vermogen de meest geëigende manier is om zoveel mogelijk belastingplichtigen op korte termijn tegemoet te komen.

Het invoeren van een box 3-heffing op basis van werkelijk rendement is een ingrijpende stelselwijziging die niet op korte termijn te realiseren is. Uit onderzoeken is gebleken dat de beschikbaarheid van informatie cruciaal is voor een moderne en uitvoerbare belastingheffing op basis van werkelijk rendement. Daarom wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd met de focus op de aanwezigheid van data bij de ketenpartners, de werkwijze van innovatieve partijen in de fintech-sector ten aanzien van de verwerking van die data, en hoe deze informatie door de Belastingdienst verwerkt kan worden. Dit onderzoek richt zich op de praktische mogelijkheden om over data te beschikken om zo belasting te heffen over het werkelijk rendement. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2021 aan de Kamer gezonden, zodat deze gebruikt kunnen worden tijdens de formatie.

Het kabinet komt tot de conclusie dat de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het EVRM-recht. Dit betekent dat financiële compensatie nu niet aan de orde is. Over de jaren 2017 en verder is het box 3-stelsel gewijzigd en heeft de Hoge Raad nog geen oordeel geveld. Het kabinet is van mening dat geen sprake is van een dergelijke schending. Inmiddels hebben verschillende rechtbanken en hoven geoordeeld dat het huidige stelsel voor het belastingjaar 2017 niet in strijd is met het EVRM-recht. Op langere termijn kan een vermogensrendementsheffing gebaseerd op werkelijk rendement worden gezien als een vormgeving die maatschappelijk als het meest aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus Vijlbrief. "

13 november 2019
Enkele moties in de Tweede Kamer met betrekking tot de vermogensrendementsheffing

  • Onderzoek naar mogelijkheden voor hogere belasting op vermogens boven de 1 miljoen
  • Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van box 3

 

5 november 2019
Snel geeft geen krimp bij verdediging van zijn Belastingplan
Bron: Het FD

5 november 2019
Overheid heeft geen passend en gecoördineerd fiscaal antwoord op sterke dalingmarktrente
Bron: Het FD

In het bijzonder de volgende passage:

"Dat de dalende rente de vermogensrendementsheffing volstrekt heeft doen ontsporen kan niemand zijn ontgaan. De wetgever heeft niet tijdig bijgestuurd en dat grenst aan verwijtbare nalatigheid. Deze heffingsmethodiek was bij invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 volstrekt verdedigbaar. Het voorheen gehanteerde niet-adequate fiscale inkomensbegrip zette de deur immers wagenwijd open voor een breed assortiment belastingbesparende constructies, die als zoete broodjes over de toonbank gingen. De vermogensrendementsheffing maakte schoon schip.

Dat vervolgens de beleidsmakers krampachtig aan die oplossing bleven vasthouden toen die duidelijk niet meer voldeed aan de oorspronkelijke bedoeling, voedde het maatschappelijke ongenoegen. De aanpassing in 2017 door de heffingsgrondslag progressief te maken, verhoogde de irritatie en frustratie en ook de vlucht in beleggings-bv’s en beleggingsfondsen.

De beoogde vervolgstap, vanaf 2022, voorziet in een tegemoetkoming voor de spaarders, maar de onderling sterk afwijkende ‘andere beleggingen’ (obligaties, vakantiewoning, schuldvorderingen, verhuurd onroerend goed) worden op onaanvaardbare wijze op één hoop geveegd. Het is onbegrijpelijk dat de Belastingdienst niet in staat is voor een beperkte groep beleggers, van wie financieel intermediairs de gegevens bij de fiscus aanleveren, een vermogenswinstbelasting te heffen, terwijl de Belastingdienst wel stellig beweert de winst van 1,1 miljoen zzp’ers te kunnen controleren. Eigenlijk had mogen worden verwacht dat de overheid in een fiscale beleidsnotie de consequenties van de rentedaling systematisch in kaart had gebracht en haar aanpak had toegelicht om hapsnapbeleid te voorkomen. Dat is helaas te vaak het resultaat.
"

2 november 2019
Pas op voor box 4 (Ook een hypotheek verstrekken aan je kinderen wordt per 2022 minder interessant)

16 oktober 2019
Eigenaren van landgoederen hoeven niet direct op veel medeleven te rekenen als zij klagen dat ze te veel belasting moeten betalen.
Bron: Het FD

8 oktober 2019
De gehate spaartaks blijft nog wel even! En is de fiscale vrijstelling rond banksparen geen illegale staatssteun?
Bron: Het FD

5 oktober 2019
Eigenaren van cultureel erfgoed denken gedupeerd te worden door de aangepaste belastingwetgeving.
Bron: Het FD

 

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren