Hypotheek

De notaris en de hypotheek

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank of een verzekeringsmaatschappij.

Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de bank de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt.

De wet geeft de bank het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers.

Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Zodra het recht van hypotheek aan de bank is verleend, wordt deze hypotheekhouder. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.

Deel 2 van tekst

Wie maakt de hypotheekakte?

De notaris stelt de hypotheekakte op. De eigenaar van het huis, de bank en de notaris ondertekenen de hypotheekakte. De bank laat zich daarbij vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor.

Indien het huis ook door de echtgenoot van de eigenaar zal worden bewoond, moet deze toestemming geven voor de hypotheekvestiging.

De notaris zorgt ervoor dat het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in het kadaster.

De hypotheek is afbetaald

Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De notaris zorgt dan dat de inschrijving bij het Kadaster wordt doorgehaald. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement).

De hypotheekhouder (lees: de bank) moet hiervoor toestemming geven. Als het huis verkocht is, zal de notaris bij de levering meestal vanzelf zorgen voor doorhaling van de inschrijving van de hypotheek.

In andere gevallen moet de huiseigenaar zelf in de gaten houden dat een akte van royement wordt opgenomen na aflossing van de schuld.

Over het algemeen is de bank de hypotheekverstrekker. Het kan natuurlijk zijn dat een natuurlijk persoon de lening verstrekt!

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Marco Franke is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 002
E: franke@notaristimmers.nl

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren