Levenstestament

Wat is een LTST?

Wat is een levenstestament?

Nieuwsgierig naar onze columns over het onderwerp "Levenstestament"? Klikt u dan hier.

In veel gevallen kan het aanvragen van bewindvoering voorkomen worden door tijdig een levenstestament op te stellen.

Het levenstestament is een document waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als je zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen.

Ook als je bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor je doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat jouw wensen zijn.
Belangrijk om te realiseren: een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven (een algehele volmacht).

NB: je blijft naast de persoon die je aanwijst (gevolmachtigde) altijd bevoegd, behalve als een rechter anders heeft besloten.

Wat kan je regelen in een levenstestament?

Allereerst wijs je in het levenstestament een vertrouwenspersoon aan die namens jou mag handelen. Dit wordt de gevolmachtigde genoemd. Dat kan één persoon zijn die alles regelt of je splitst de taken bijvoorbeeld naar iemand voor de financiële zaken en de ander voor het medisch/persoonlijke. 

Je geeft in je levenstestament instructies aan de gevolmachtigde. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger van de gevolmachtigde na te denken als deze gevolmachtigde zelf niet meer in staat is om zijn/haar taken te vervullen.

De instructies aan je gevolmachtigde kunnen onder meer op financiële, medische of persoonlijke vlak zijn. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat je levenstestament goed geformuleerd is. Enkele voorbeelden waar je in ieder geval aan kunt denken:

Financieel

 • Het regelen van bankzaken en belastingen.
 • Het beleggen van vermogen.
 • Het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden.
 • Instructies voor de verkoop van je woning als je niet meer zelfstandig kunt wonen.
 • Meubelstukken die je wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen, enz.).
 • Wie wordt – als het echt niet anders kan – je bewindvoerder, curator of mentor?

Medisch

 • Het al dan niet toepassen van passieve euthanasie, ook wel de niet-behandelverklaring.
 • Het al dan niet toepassen van actieve euthanasie, ook wel de euthanasieverklaring.
 • De opheffing van de geheimhoudingsplicht.
 • Een reanimatieverbod.

Persoonlijk 

 • Wensen rondom je persoonlijke verzorging.
 • De verzorging van je huisdier.
 • Wensen rondom de uitvaart.
 • Wensen rondom je sociale contacten en religie.
 • Verwijdering van profielen op sociale netwerken.

Wat is bewindvoering?

Ben je wilsonbekwaam en is er eerder geen levenstestament of (algehele) volmacht opgesteld, dan krijg je te maken met de wettelijke bescherming. De kantonrechter benoemt iemand die jouw financiële en/of medische belangen gaat behartigen.

Wie dat wordt, is afhankelijk van wat de rechter nodig vindt. Daar heb je zelf geen invloed meer op. Als je getrouwd bent en je partner is wilsbekwaam, dan zal de rechter toch een bewindvoerder benoemen. Dat kan je echtgenoot zijn, maar dat hoeft niet altijd.

Mocht je willen dat wij in het proces met het aanvragen van de bewindvoering ondersteunen, kun je vanzelfsprekend hierover met ons contact opnemen.

Nog niet uitgelezen? Onderstaand tref je drie informatiebrochures aan over het levenstestament en de euthanasie.

Onze brochures

   Waar zeg ik JA tegen?

 

   Wie geeft u het vertrouwen?

 

   Over de laatste fase

 

   De regie zelf in handen houden

 
   Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek
 
   Praat op tijd over je levenseinde
 
  Toelichting voor cliënten met een levenstestament met medische wensen

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Tristan Brouwer is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 009
E: brouwer@notaristimmers.nl