Testament

Inleiding TST

 

Nieuwsgierig naar onze columns over het onderwerp "Testament"? Klikt u dan hier.

Wat is een testament?

In een testament kan je aangeven hoe jouw erfenis afgewikkeld moet worden. De wet bepaalt normaal gesproken wie je erfgenamen zijn en voor welke delen. Als je wilt afwijken van de wettelijke regels voor de vererving van je vermogen dan moet je een testament maken. Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd.

Fiscaliteit van het testament
Tegenwoordig is het steeds belangrijker om veel aandacht te besteden aan belastingmanagement in een testament. Een slim en flexibel testament kan veel besparing van de erfbelasting opleveren.

Meer weten over het besparen van belasting met een goed testament? Neem met ons contact op!
Onze expertise, jouw voordeel!

Wat kun je regelen in een testament?

Er zijn veel redenen om een testament op te stellen. De overkoepelende reden om een testament op te stellen is: je behoudt zelf de regie over jouw nalatenschap.

Enkele zaken die je kunt regelen in je testament zijn:

 • Wie wil je als jouw erfgenamen benoemen?
 • Hebben mijn (eventuele) kleinkinderen recht op (een deel van) de nalatenschap?
 • Wie neemt de voogdij van mijn kinderen op zich?
  • Wil je meer informatie over (de voordelen van het regelen van) voogdij in je testament? Klik dan hier
 • Wie is de executeur van de nalatenschap (lees: de baas gedurende de afwikkeling van de nalatenschap)?
 • Wie gaat het beheer over het nalatenschapsvermogen van de erfgenamen voeren (ook wel: de testamentair bewindvoerder)?
 • Hoe kan er fiscaal met de nalatenschap worden omgegaan?
 • Wat gebeurt er met de erfdelen van de kinderen bij het aangaan van een tweede huwelijk door de achtergebleven partner?
 • Wie krijgt er een geldbedrag of goed uit de nalatenschap (ook wel: een legaat), zonder dat deze persoon bijvoorbeeld een erfgenaam is?
 • Hoe regel je de bedrijfsopvolging van je onderneming?

Kan ik mijn kinderen onterven?

Ja, dit kan. Je zal hiervoor wel een testament moeten opstellen, anders is de onterving niet geldig. 

Wettelijk gezien is het echter niet mogelijk om kinderen volledig te onterven. Kinderen houden wel altijd een aanspraak op een geldelijk bedrag, dat wij de legitieme portie noemen. Let wel, het kind zal hier zelf actief een beroep op moeten doen.

De legitieme portie bedraagt de helft van het kindsdeel op grond van de wet.

 • Voorbeeld 
  Een moeder (weduwe) besluit haar twee kinderen te onterven, hetgeen betekent dat deze kinderen geen recht meer hebben op hun kindsdeel van de erfenis.

  Een kind die vervolgens een beroep doet zijn/haar legitieme portie heeft wel recht op informatie om de hoogte van zijn/haar legitieme portie vast te stellen.

  De legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel van een kind. Wanneer de overledene bij overlijden twee kinderen en geen partner achterlaat is het wettelijk erfdeel van een kind 1/2. De legitieme portie van een kind is in dat geval 1/4 deel van de nalatenschap.

Waar gaat mijn nalatenschap heen als ik geen testament maak?

Als je overlijdt en geen testament hebt gemaakt, dan bepalen de wettelijke regels van het ‘versterferfrecht’ waar je nalatenschap heen gaat. 

In dat geval zegt de wet dat de volgende groepen achtereenvolgens tot erfgenaam van jouw nalatenschap worden geroepen:

 1. de echtgenoot en kinderen (of hun afstammelingen), voor gelijke erfdelen; 
 2. de ouders en (half-)broers/zusters (of hun afstammelingen), voor gelijke erfdelen maar elke ouder minimaal 1/4 en halfbroers/-zusters voor een half erfdeel t.o.v. een volle broer/zus;
 3. de grootouders (of hun afstammelingen), voor gelijke erfdelen;
 4. de overgrootouders (of hun afstammelingen), voor gelijke erfdelen;
  en in het bijzondere geval dat er niemand is, dan
 5. de Staat.
   

Wie ziet de inhoud van mijn testament?

De inhoud van een testament is geheim. Als een persoon er niet in voorkomt, heeft deze geen recht op inzage. Wie onterfd is, krijgt wel het deel te zien waar dat zwart op wit staat.

Na ondertekening zorgen wij ervoor dat het testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Via het register kan achterhaald worden of er een testament is, en zo ja bij welke notaris de laatst gemaakte uiterste wil in de kluis ligt. De inhoud van het document is niet bekend bij het register.

Nog niet uitgelezen? Onderstaand tref je twee informatiebrochures aan over het testament

Onze brochures

   Hoe regel ik mijn nalatenschap?
 
   25 vragen over de erfenis

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Tristan Brouwer is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 009
E: brouwer@notaristimmers.nl