Stichting en Vereniging

Stichting en vereniging algemeen

De stichting en vereniging hebben geen in aandelen verdeeld kapitaal en dus geen aandeelhouders.

De oprichters zijn de (rechts)personen die de stichting of vereniging starten. Zij hoeven niet per se ook de eerste bestuurders van de stichting of vereniging te zijn.

De vereniging en de stichting kunnen allebei geen winst uitkeren (zie echter onder het kopje coöperatie informatie over deze bijzondere verenigingsvorm de uitzondering).

De vereniging

De vereniging wordt doorgaans gebruikt om mensen gezamenlijk en verenigd een activiteit, hobby of sport te laten beoefenen met een centrale organisatie (bestuur en commissies). Uiteraard kan de vereniging ook voor andere activiteiten worden gebruikt.

Een vereniging kan worden opgericht door (minimaal) twee personen die ook de eerste leden van de vereniging zijn. Bij de oprichting worden ook de eerste bestuurders benoemd. De vereniging heeft een bestuur dat de dagelijkse leiding heeft en de belangen van de leden behartigt en een algemene ledenvergadering (ALV) waarin belangrijke besluiten, zoals statutenwijziging worden genomen.

Bij een vereniging is ook vaak sprake van commissies, die bepaalde taken van het bestuur overnemen en/of uitvoeren. Deze staan onder leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur.

De vereniging kan een formele of informele vereniging zijn. Een informele vereniging kan zonder notaris worden opgericht. De bestuurders zijn dan naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaan. De informele vereniging heeft minder bevoegdheden dan de formele vereniging. De formele vereniging wordt opgericht met een notariële akte. De bestuurders zijn alleen aansprakelijk in bijzondere gevallen, zoals wanneer zij de vereniging niet behoorlijk besturen. Wij kunnen je uiteraard adviseren over welk type vereniging bij jouw situatie past.

De stichting

De stichting staat meestal bekend als ‘goed doel’. De stichting kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het beheren van gelden en vermogensbestanddelen voor anderen of het (financieel) ondersteunen van bijvoorbeeld een kinderboerderij.

De stichting heeft in principe alleen een bestuur. De oprichter hoeft niet ook bestuurder te zijn, maar er moeten bij oprichting wel bestuurders worden benoemd. De oprichting moet in een notariële akte gebeuren en de statuten moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen.

Het bestuur is net als bij de formele vereniging in beginsel niet aansprakelijk voor de verplichtingen die de stichting heeft, maar er zijn ook bij de stichting uitzonderingen op deze regel.

Het bestuur kan heel vrij worden ingericht. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met een algemeen en dagelijks bestuur, commissies en/of een directeur. Het komt bij de stichting ook vaak voor dat een andere stichting een benoemingsrecht heeft voor bestuurders, omdat de stichtingen aan elkaar verbonden zijn.

ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Zowel de stichting als vereniging kunnen worden aangemerkt als ANBI. Dit levert een aantal belastingvoordelen op, zoals het belastingvrij ontvangen en doen van schenkingen en ontvangen van erfenissen. De Belastingdienst stelt strenge eisen aan de toekenning van deze status, waaronder een aantal bepalingen die in de statuten moeten worden vermeld. Uiteraard kunnen wij je adviseren over de ANBI en statuten opstellen die aan de eisen van de Belastingdienst voldoen.

De stichting Administratiekantoor (STAK)

Een bijzondere vorm van de stichting is het administratiekantoor. Het administratiekantoor wordt meestal opgericht om een splitsing te maken tussen stemrechten en winstrechten op aandelen in een B.V. of N.V. Het bestuur van het administratiekantoor oefent dan het stemrecht op de aandelen uit. Voor ieder aandeel dat door een aandeelhouder aan het administratiekantoor is geleverd, ontvangt hij een certificaat. Het administratiekantoor betaalt de ontvangen dividenden uit aan de houders van certificaten.

De stichting administratiekantoor wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in de situatie waarin een ouder zelf de stemrechten in een B.V./N.V. wil blijven houden, maar kinderen wel alvast van de winst wil laten (mee)genieten.

Deze constructie kan ook worden gebruikt voor andere vermogensbestanddelen. Vaak wordt de stichting dan een vermogensbeheer-stichting genoemd.

Voor meer informatie over de stichting administratiekantoor, kun je uiteraard contact opnemen.

De coöperatie

De coöperatie is een bijzondere vorm van de vereniging (coöperatieve vereniging). Het grootste verschil is dat de coöperatie wel winst mag uitkeren aan haar leden. De coöperatie heeft ten minste als doel om in de ‘stoffelijke behoefte(n)’ van haar leden te voorzien. Een coöperatie kan dus worden ingezet om gezamenlijk een (hogere) winst na te streven met een centrale organisatie.

De coöperatie is vooral bekend van de bancaire en agrarische sector, maar kan eigenlijk in veel sectoren worden ingezet. De coöperatie kan heel flexibel worden ingericht en zelfs op een B.V. lijken als de statuten zo worden opgesteld.

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Sebastiaan van Dugteren is onze specialist op dit gebied.

T: 0252 - 461 003
E: vandugteren@notaristimmers.nl

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren