VOF

Inleiding

Vennootschap onder firma

Bij de vennootschap onder firma (VOF) wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten vermogens, namelijk het vennootschapsvermogen en de privévermogens van jou en de andere firmanten.

Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de VOF uit het door de oprichters/firmanten bijeengebrachte vermogen (inbreng). Dit vermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of verhoging van de inbreng.

Verhaal VOF

Het vennootschapsvermogen wordt soms ook afgescheiden vermogen van de VOF genoemd, hoofdzakelijk bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Privéschuldeisers van jou en de andere firmanten kunnen zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. De schuldeisers van de VOF kunnen wel aanspraak maken op de privévermogens van de firmanten, als het vennootschapsvermogen niet voldoende is. Je kunt dus privé aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de VOF!

Bevoegdheid van de vennoten

Iedere vennoot is bevoegd om zelfstandig (alleen) namens de VOF te handelen. Er zijn echter drie wettelijke uitzonderingen.

Je bent niet zelfstandig/alleen bevoegd als:

  • in de VOF-overeenkomst staat dat je geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebt.
  • de verrichte handeling niet binnen het doel van de VOF valt.
  • het gaat om een handeling waartoe je volgens de VOF-overeenkomst onbevoegd bent.

Voortzetting en overgang VOF

In beginsel eindigt de VOF wanneer een van je zakelijk partners overlijdt, of, ingeval van een rechtspersoon, de rechtspersoon wordt ontbonden/opgeheven. De VOF kan alleen worden voortgezet door de resterende firmanten (of als eenmanszaak door één resterende firmant) als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kun je in de VOF-overeenkomst laten opnemen.

Wij adviseren je om contact met ons op te nemen om advies te vragen op dit punt.

Eenmanszaak

Een onderneming kan ook worden gehouden in de vorm van een eenmanszaak. Dit houdt in dat je de enige eigenaar bent, maar eventueel wel personeel in dienst kan hebben.

Maatschap en commanditaire vennootschap (C.V.)

Andere vormen van samenwerking zijn de maatschap en de C.V.

De maatschap komt vaak voor bij beroepsbeoefenaren, zoals tandartsen, notarissen en advocaten.

De C.V. is een bijzondere vorm van de VOF. In plaats van firmanten die samen naar buiten treden, zijn er firmanten (vennoten) die alleen geld investeren en verder niet als firmant bekend (willen) zijn voor derden. Zij worden commanditaire vennoten genoemd.

Indien je meer informatie wilt ontvangen en/of meer wilt weten over de verschillende vormen, kun je uiteraard informatie bij ons opvragen.

Inbreng VOF of eenmanszaak in een BV

Het is mogelijk om je bestaande onderneming in te brengen in een B.V. of N.V. Redenen voor inbreng kunnen zijn:

  • beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid;
  • bescherming van het privévermogen;
  • fiscale voordelen.

Bij de inbreng van je onderneming kunnen vrijstellingen van belasting gelden als dit volgens specifieke regels wordt gedaan. Hier kunnen wij je uiteraard over voorlichten.

De meest gebruikelijke route is dat er een B.V. wordt opgericht door de firmanten/eigenaar van de VOF/eenmanszaak en dat de aandelen worden volgestort door de activa en passiva van de onderneming in te brengen in de B.V. (storting in natura). Voor de inbreng is een aparte akte nodig waarin wordt opgenomen welke bepalingen daarvoor gelden.

Als er vastgoed of aandelen door de VOF/eenmanszaak worden gehouden, dan kunnen er ook andere akten nodig zijn om de inbreng te regelen.

Wij adviseren je om altijd ook met je boekhouder/accountant af te stemmen of inbreng van uw onderneming in een B.V. of N.V. voor jou interessant is.

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Sebastiaan van Dugteren is onze specialist op dit gebied.

T: 0252 - 461 003
E: vandugteren@notaristimmers.nl

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren