NV

Inleiding oprichting

Oprichting NV algemeen

De N.V. (een naamloze vennootschap) is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Het woord ‘naamloze’ duidt op de mogelijke anonimiteit van de houders van die aandelen. De aandelen kunnen namelijk ‘aan toonder’ zijn en dus niet op naam gesteld.

Net als voor de B.V., geldt voor de N.V. dat alle risico’s in beginsel voor rekening van de vennootschap komen en dat aandeelhouders en bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Dit uitgangspunt kent echter uitzonderingen, waarover wij je uiteraard kunnen adviseren.

Een eenvoudige N.V. heeft een bestuur en een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Het bestuur regelt over het algemeen de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt de N.V. De AVA neemt grote besluiten die de N.V. betreffen. Bij de N.V. heeft het bestuur vaak veel bevoegdheden die bij de B.V. door de aandeelhouders worden uitgeoefend (zoals uitgifte van aandelen), omdat de aandeelhouders anoniem (kunnen) zijn.

Doordat het bestuur veel bevoegdheden heeft, wordt er bij de N.V. vaak voor gekozen om een toezichthoudend orgaan te benoemen: de raad van commissarissen. De commissarissen kunnen de bevoegdheid hebben om bepaalde besluiten van het bestuur goed te keuren voordat deze mogen worden uitgevoerd.

Aandelenkapitaal NV

Een N.V. kan worden opgericht met een aandelenkapitaal van minimaal €45.000,00.

Soorten aandelen NV

Gewone aandelen hebben gelijke stem- en winstrechten. Het is mogelijk om in de statuten bijzondere aandelen te creëren (bijvoorbeeld letteraandelen) met afwijkende stem- of winstrechten.

De aandelen moeten worden volgestort in geld. Indien je niet geld, maar goederen van bijvoorbeeld een onderneming op de aandelen wil storten, is sprake van inbreng in natura. Over de inbreng van een onderneming kun je meer lezen onder het kopje ‘VOF’ klik hier voor meer informatie.

Voor de levering van aandelen op naam kan een notariële akte verplicht zijn, maar dit is bijvoorbeeld niet verplicht voor de aandelen aan toonder.

Kamer van Koophandel

Na het ondertekenen van de akte van oprichting wordt de vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook wijzigingen in de N.V., zoals statutenwijziging, nieuwe bestuurders en de eventuele enig aandeelhouder, moeten worden ingeschreven.

Wij kunnen je assisteren met oprichtingen, statutenwijzigingen, fusie, splitsing, omzetting van de N.V. in een andere rechtsvorm, aandelenoverdracht, uitgifte van aandelen, besluitvorming, wijzigingen bij de Kamer van Koophandel en andere handelingen die op de N.V. betrekking hebben.

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Sebastiaan van Dugteren is onze specialist op dit gebied.

T: 0252 - 461 003
E: vandugteren@notaristimmers.nl

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren