Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 is het stelsel voor de overdrachtsbelasting behoorlijk veranderd. Op deze pagina lees je meer over deze veranderingen, waaronder de gevolgen voor beleggers en de nieuwe startersvrijstelling.

Nieuw tarief

Nieuw tarief

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is verhoogd van 6% naar 8%. Dat betekent dat in basis alle leveringen van registergoederen belast worden met 8% overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde in het economisch verkeer, met als minimale waarde de koopsom. Doorgaans is de koopsom ook de waarde in het economisch verkeer, maar dat hoeft niet altijd. Op het tarief van 8% zijn uitzonderingen.

Woningen

De grootste uitzondering op dit tarief zijn woningen. Bij een levering van een woning is in basis een tarief van 2% van toepassing. Dit tarief was voor 1 januari 2021 ook al van toepassing. De wijziging zit hem vooral in degene die gebruik mag maken van dit tarief. Ben jij een particulier die een nieuwe woning koopt om daarin te gaan wonen? Dan heb je niks te vrezen. Het tarief van 2% blijft dan van toepassing. Ben je een particulier die een tweede woning koopt, denk aan belegging, een vakantiewoning of een recreatiewoning, dan ben je 8% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de woning.

Om naar de Belastingdienst duidelijk te maken dat jij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief moet je als koper deze verklaring invullen en ondertekenen en bij de notaris inleveren. Let op! Koop je de woning samen dan moeten jullie allebei een eigen verklaring invullen en ondertekenen en inleveren bij de notaris.

Startersvrijstelling

Op de aankoop van woningen en het daarbij behorende overdrachtsbelastingtarief is ook weer een uitzondering. De overheid heeft de starters willen helpen om de woningmarkt op te komen. Hiervoor is de zogeheten startersvrijstelling in het leven geroepen.

Om voor de startersvrijstelling in aanmerking te komen moet(en) jij en/of je partner aan de volgende eisen voldoen:

 1. Je bent als koper meerderjarig (dat ben je vanaf 18 jaar) en jonger dan 35 jaar.
 2. Je hebt als koper de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen. Dit moet je schriftelijk verklaren.
 3. Je gaat als koper zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium). Een woning als hoofdverblijf betekent dat de koper zich inschrijft bij de gemeente en er ook zijn leven opbouwt (zoals sportactiviteiten, school, gebedshuis, kinderopvang, vrienden, familie). Dit kan maar één woning zijn.
 4. Het moment dat je de akte bij ons op kantoor tekent is bepalend, dus niet het moment van tekenen van de koopovereenkomst. Let op: het 0% tarief geldt vanaf 1 april 2021 alleen voor woningen met een waarde van € 400.000,- of minder.
 5. De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Koop je samen en de één is 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% overdrachtsbelasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (als hij/zij ook voldoet aan de (overige) voorwaarden).
  Speelt dit, neem dan op tijd contact met ons op om te bespreken wat hierbij handig is. Hier zijn eventueel oplossingen voor om belasting te besparen.
 6. Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet je eerste koopwoning te zijn voor de vrijstelling.
 7. Voldoe je aan alle punten hierboven? Dan vul je als koper de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling in. Hierin verklaar je dat je aan de genoemde voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. De ingevulde verklaring geef je af aan ons (voordat de akte van levering is ondertekend). Let op! Iedere koper moet een verklaring invullen als hij of zij aan alle punten voldoet.
   
De startersvrijstelling na 1 april 2021

De startersvrijstelling na 1 april 2021

Op 1 april komt er nog één wijziging voor de startersvrijstelling. Vanaf 1 april kom je alleen nog in aanmerking voor de startersvrijstelling als je voldoet aan de hiervoor genoemde eisen en de waarde van de woning niet hoger is dan € 400.000,-. Let op! De Belastingdienst kijkt naar de waarde in het economisch verkeer. Als de Belastingdienst vindt dat de woning meer waard is dan € 400.000,-, dan vervalt het 0% tarief en moet je 2% over de hele koopsom betalen (eventueel met rente en een boete!).

Voorbeeld:
Stel je koopt de woning van je ouders. Jouw ouders gunnen jou de woning voor een koopprijs van € 395.000,-, maar stel dat zij de woning aan iemand anders zouden verkopen, dan zouden ze daar een koopprijs voor vragen van € 450.000,-. Dan betekent dat de waarde in het economische verkeer dus € 450.000,- bedraagt. Dat betekent dat je op dat moment dus niet in aanmerking komt voor de startersvrijstelling en je dus 2% overdrachtsbelasting moet betalen over € 450.000,-.

Houd er daarnaast rekening mee dat indien je binnen één jaar nadat je eigenaar bent geworden de woning weer doorverkoopt voor meer dan € 400.000,-, je de startersvrijstelling met terugwerkende kracht alsnog verliest.

Losse parkeerplaatsen of stukjes tuin

Het gebeurt nog regelmatig dat men een losse parkeerplaats koopt vlakbij de woning of de tuin gaat uitbreiden en daarbij bijvoorbeeld grond van de gemeente koopt. Deze zaken worden in de juridische wereld (met een moeilijk woord) “aanhorigheden” genoemd. Voor 1 januari 2021 gold het overdrachtsbelastingtarief voor woningen ook voor aanhorigheden. Oftewel voor een parkeerplaats of garage dicht bij huis betaalde je 2% overdrachtsbelasting. Met de nieuwe veranderingen is dit helaas aangepast. Koop je nu een nieuwe parkeerplaats of garage dicht bij huis of een stukje tuin van de gemeente, dan betaal je daar nu ook 8% overdrachtsbelasting over. Koop je de aanhorigheid tegelijk met de woning, dan geldt wel het tarief van 2% of de startersvrijstelling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de wijzigingen van de overdrachtsbelasting en welke invloed dat eventueel heeft op uw aankoop, neem dan gerust contact met ons op.

Downloads/Brochures

Klik hier voor het formulier van de Startersvrijstelling.
Klik hier voor het formulier om het verlaagde tarief van 2% van toepassing te verklaren.

     Vragen en antwoorden
     startersvrijstelling

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Typ bovenstaande code over.
Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren