Huis kopen

Wat betekent wat? Koopakte? Leveringsakte?

Nieuwsgierig naar onze columns over het onderwerp "Huis kopen"? Klikt u dan hier.

Allereerst wat uitleg over de terminologie die wordt gebruikt.

De koopovereenkomst: het contract (of overeenkomst) dat je sluit met koper van jouw huis wordt ook wel de koopakte, het voorlopig koopcontract of de koopovereenkomst genoemd.
De leveringsakte: de leveringsakte wordt ook wel de transportakte genoemd.

Voor het gemak zullen wij voor het vervolg enkel spreken over de koopovereenkomst en de leveringsakte.

De koopovereenkomst

Stap 1. De koopovereenkomst

In deze overeenkomst leg je, eventueel na onderhandeling, de koopprijs en opleverdatum vast. Een huis koop je door samen met de verkoper een schriftelijke koopovereenkomst te sluiten. Vaak wordt het koopovereenkomst opgesteld door de notaris of de makelaar die bij de (ver)koop betrokken is.

Omdat de (ver)koop van een woning een belangrijke stap is in iemands leven, is het van groot belang goed advies in te winnen. Gezien de grote financiële belangen bij een (ver)koop van een woning is het belangrijk dat je samenwerkt met een deskundig en onafhankelijk persoon. Wij kunnen deze positie voor je innemen. Wij zijn als notariskantoor onafhankelijk en onpartijdig en kunnen ervoor zorgen dat zowel jij als de verkoper genoeg juridische informatie hebben. Iedereen weet zo precies wat die tekent.
 

Ons advies: neem bij de (ver)koop van een woning altijd het zekere boven het onzekere!

De bedenktijd

Stap 2. Wat is de "drie dagen bedenktermijn"?

De wet geeft je als koper een bedenktijd van drie volle dagen bij de aankoop van een woning. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper – een afschrift van – de koopovereenkomst heeft ontvangen en eindigt op de derde dag om 24.00 uur. Er worden uitzonderingen gemaakt op de bedenktijd wanneer deze drie dagen vallen in het weekend en/of feestdagen.

Toch de koop ontbinden? Zorg ervoor dat verkopende partij vóór het einde van de bedenktijd schriftelijk op de hoogte is en neem in deze e-mail ook de makelaar van de verkoper mee. De ontbinding kun je kosteloos en zonder opgave van reden laten plaatsvinden.

Wat moet ik doen bij de drie dagen bedenktermijn?

Als verkoper
Wachten totdat de drie dagen voorbij zijn. Je weet na deze drie dagen dat in beginsel enkel de ontbindende voorwaarden nog roet in het eten kunnen gooien bij de verkoop.

Als koper
Het simpele (en ook flauwe) antwoord op deze vraag: nadenken of je geen "impuls"-aankoop hebt gedaan en het huis daadwerkelijk kan betalen én, nog belangrijker, of je jezelf daar ziet wonen.

Stap 3. Inschrijven koopovereenkomst bij het kadaster

Je kunt de koopovereenkomst laten inschrijven bij het kadaster. De verkoper kan de woning dan niet meer aan iemand anders verkopen. Ook word je beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning. Als dat gebeurt, kan de woning namelijk niet zonder meer aan je worden overgedragen.

Wat is het kadaster? Het kadaster is de instelling waar de eigendom van onroerende zaken (onder andere woningen) is geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.

Ontbindende voorwaarden

Stap 4. De koop is definitief, wat gaat er gebeuren?

De volgende halte: de notaris.

Als de makelaar de koopovereenkomst voor je heeft opgesteld, dan zal de makelaar ook de koopovereenkomst naar ons als notaris toezenden.

De makelaar zal aan de koper vragen naar welke notaris hij de koopovereenkomst kan toesturen. Vraagt de makelaar dit niet, kun je als koper altijd zelf een voorkeur geven welke notaris voor jou de volgende fase van het traject mag verzorgen.

Je voelt hem al aankomen: wij zien natuurlijk dat je het liefst voor ons kiest!

Ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die koper en verkoper in de koopakte hebben opgenomen en die de koop kunnen ontbinden.

Bekende voorbeelden zijn:

 • voorbehoud financiering hypotheek; en
 • voorbehoud Nationale Hypotheek Garantie.

Het hangt van de situatie af welke ontbindende voorwaarden voor de koper (en de verkoper) nuttig zijn. Het is belangrijk dat je als koper de ontbindende voorwaarden al noemt bij het uitbrengen van een bod. Want ook over de ontbindende voorwaarden moet je afspraken maken met de verkoper.

Leveringsakte

Stap 5. De leveringsakte bij de notaris

Dit is de akte waar het uiteindelijk allemaal omdraait. De leveringsakte zorgt ervoor dat de woning daadwerkelijk op naam van de koper komt te staan, kortom: de eigendom gaat over.

Wij zorgen er voor dat de inhoud van de leveringsakte zoveel mogelijk overeenkomt met de eerder gesloten koopovereenkomst.

Wat doen wij als notariskantoor?

Veel van onze werkzaamheden doen wij achter de schermen, zo proberen wij je zoveel mogelijk te ontzorgen. Waar wij informatie van je nodig hebben, vragen we die op en vervolgen onze weg om uiteindelijk de koper de nieuwe eigenaar van de woning te laten zijn.

Naast dat wij de akte opstellen, zijn er nog tal van andere werkzaamheden die wij verrichten. Hieronder enkele van onze werkzaamheden:

 • Controle identiteit 
  In dit kader controleren wij de identiteit van de verkoper en koper. Een geldig legitimatiebewijs is hierbij noodzakelijk.
 • Alleen jouw hypotheek op de woning
  Enkel de eigen hypotheek mag op de woning rusten, niet die van verkoper. Meerdere malen (drie keer) controleren of bij het kadaster geen (extra) hypotheken en/of beslagen staan ingeschreven, zodat je na overdracht niets meer te maken hebt met de verplichtingen van de verkoper.
 • Advies geven
  Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en informatie over de consequenties van de overdracht. Iedere situatie is uniek.
 • Nakomen verplichting 
  Wij houden toezicht op de betaling van de overeengekomen waarborgsom of de afgifte van een bankgarantie. De extra stok achter de deur dat iedere partij zijn verplichtingen nakomt.
 • Bevoegdheidscheck
  Wij doen in dit kader een onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de verkoper in andere registers (faillissements-, curatele-, bewind-, gezags-, huwelijksgoederenregister of handelsregister). Je wilt immers zeker weten dat de eigenaar ook daadwerkelijk de eigenaar is.
 • Zekerheid 
  Een controle dat als we de akte ondertekenen de koper daadwerkelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan door de volledige koopsom op onze rekening te storten.
 • Overschrijving eigendom 
  Wij schrijven de leveringsakte in in het kadaster. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat wij een afschrift van de leveringsakte hebben ingeschreven in het kadaster.

Nog niet uitgelezen? Onderstaand tref je een informatiebrochure aan over het kopen van een woning.

Onze brochures

   Woning kopen
 
   Cliëntenonderzoek en meldplicht (Nederlands)
 
   Client screening and obligation to report (English)

 

Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Marco Franke is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 002
E: franke@notaristimmers.nl

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren