Schenken

Schenking aan kinderen

Schenking aan kinderen

Nieuwsgierig naar onze columns over het onderwerp "Schenken"? Klikt u dan hier

Elk jaar mogen ouders belastingvrij geld schenken aan hun kinderen. Is je kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan kun je dat bedrag (onder voorwaarden) eenmalig flink verhogen. Bijvoorbeeld als je geld geeft voor een studie.

Eenmalige schenking
Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het doel van je schenking. Je kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking altijd opgeven bij de belastingaangifte.

 • eenmalige schenking zonder doel: 28.947 euro
 • eenmalige schenking voor studie: 60.298 euro
  (tarieven 2023)

Jaarlijkse schenking
Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij 6.035 euro schenken aan hun kinderen. (tarief 2023)
Als je meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet je kind de schenking opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen.

Je kunt ook aanbieden om zelf de schenkbelasting voor je kinderen te betalen. Weet wel, dit is ook schenking voor de belastingdienst. 

Schenking op papier

Schenking op papier

Zit je vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis? Dan kun je via de notaris al op papier geld schenken. Je kind krijgt je schenking pas na jouw overlijden in handen en betaalt dan minder erfbelasting.

Hoe werkt een schenking op papier?
Je geeft "op papier" een bedrag aan je (klein)kinderen. Pas als je overlijdt krijgen zij het geld. Als je schenkt op papier krijg je een schuld aan je (klein)kinderen waarvoor je hen jaarlijks 6% rente betaalt. 

Je stort het geld niet letterlijk op de bankrekening van je (klein)kinderen maar legt wel vast dat je gaat schenken. Dat gebeurt zwart op wit bij een notaris door het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Een schenking op papier is bij je overlijden namelijk alleen geldig als die is vastgelegd in een notariële akte.

Bespaar erfbelasting
Je schenkt het geld vóór je overlijden. Het voordeel daarvan is dat je (klein)kinderen minder erfbelasting betalen als zij straks het geld krijgen. Zij mogen de schenking dan namelijk aftrekken van de erfenis, mits de rente jaarlijks is betaald.

Schenking voor een koophuis

Eigenwoningschenking / eigenwoningvrijstelling

Wil je aan iemand anders dan je eigen kind geld geven voor zijn of haar woning, bijvoorbeeld aan een kleinkind, nichtje of een goede vriend? In tegenstelling tot de afgelopen jaren is de vrijstelling geen jubelton meer, maar een bedrag van € 28.947. Over een schenking tot 28.947 euro hoeft de (aanstaande) huiseigenaar dus geen belasting te betalen.

Let op! Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Daadwerkelijk betalen
Een belangrijke voorwaarde is dat je het volledige bedrag van de schenking in 2023 op je bankrekening moet hebben ontvangen. Het is niet meer mogelijk om de schenking over meerdere jaren te verspreiden, kortom: je kunt er niet voor kiezen om een deel van de schenking dit jaar over te maken en volgend jaar het restant.

Leeftijdsgrens
Verder is het belangrijk dat je pas een beroep kan doen op deze eigenwoningschenking als jij of je partner een leeftijd heeft tussen de 18 én de 40 jaar, jij of je partner niet eerder gebruik heeft gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling van deze schenker of zijn/haar partner én dat je aangifte schenkbelasting doet van deze schenking.

Bestedingseis en bestedingstermijn
Vanzelfsprekend is de eis dat de schenking daadwerkelijk (en aantoonbaar) wordt besteed aan de eigen woning zoals de aankoop, een verbouwing of het aflossen van de hypotheek.

Prettig hierbij is wel dat je voor het "besteden aan de eigen woning" tot en met 31 december 2025 hebt. Dit noemt men de bestedingstermijn. Hou je je niet aan de bestedingstermijn, dan zal je alsnog schenkbelasting moeten betalen.

Vastleggen schenking
Het kan verstandig zijn om de eigen woning schenking vast te leggen in een overeenkomst. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zullen een regeling opnemen waarmee wordt voorkomen dat er in de toekomst alsnog schenkbelasting moet worden betaald en/of dat de schenking niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt.

Wij helpen u graag met het opstellen van een schenkingsovereenkomst en het verzorgen van de aangifte schenkbelasting.

Voorbeeld
Rose (24) wil graag een huis kopen. Opa Ger is zo trots op zijn enige kleindochter dat hij haar graag een bedrag wil schenken. Omdat Rose nog geen 40 jaar is en zij nog niet eerder een eigenwoningschenking heeft ontvangen van haar opa, kan zij gebruik maken van de eigenwoningvrijstelling.
Opa Ger laat de schenking vastleggen bij de notaris, zodat hij er zeker van kan zijn dat aan alle voorwaarden voor de eigenwoningschenking wordt voldaan én dat – mocht Rose geen woning vinden – er geen onnodige belastingdruk is.

Schenking aan goed doel

Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een schenking aan een goed doel kun je helemaal of deels aftrekken van je inkomstenbelasting. Je kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking leg je vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over je schenking.

Eenmalig schenken
Als je eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status, dan is je gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel je kunt aftrekken van de belasting, hangt af van je inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kun je niet aftrekken van je belasting.

Periodieke schenken
Wil je maandelijks of jaarlijks schenken aan een instelling met aan ANBI-status?

Dit kan door middel van een periodieke gift. Een gift is een periodieke gift als deze aan 3 voorwaarden voldoet:

 • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
 • Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
 • Je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijd je vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij je overlijden.

Je kunt je periodieke gift vaak helemaal aftrekken van de inkomstenbelastingen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is onder meer:

 • Je doet de periodieke gift aan een 1) algemeen nut beogende instelling (ANBI), 2) culturele ANB of 3) vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
 • Je hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
 • De (culturele) ANBI of vereniging levert je geen tegenprestatie voor de gift.
 • De gift mag niet contant plaatsvinden.

Let op! Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Ben je vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kun je die tot 2027 nog helemaal aftrekken in je belastingaangifte.

Nog niet uitgelezen? Onderstaand tref je een informatiebrochures aan over de tarieven van de schenkbelasting.

Onze brochures

   Tarieven voor de schenkbelasting

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Tristan Brouwer is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 009
E: brouwer@notaristimmers.nl