Schenken

Schenking aan kinderen

Schenking aan kinderen

Elk jaar mogen ouders belastingvrij geld schenken aan hun kinderen. Is je kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan kun je dat bedrag (onder voorwaarden) eenmalig flink verhogen. Bijvoorbeeld als je geld geeft voor een studie of een huis.

Eenmalige schenking
Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het doel van je schenking. Je kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking altijd opgeven bij de belastingaangifte.

 • Eenmalige schenking zonder doel: 25.731 euro
 • Eenmalige schenking voor studie: 53.602 euro
 • Eenmalige schenking voor huis: 100.800 euro
  (Tarieven 2018)

Jaarlijkse schenking
Jaarlijks kunnen ouder belastingvrij 5.363 euro schenken aan hun kinderen. Als je meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet je kind de schenking opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen.

Je kunt ook aanbieden om zelf de schenkbelasting voor je kinderen te betalen. Weet wel, dit is ook schenking voor de belastingdienst. 

Schenking op papier

Schenking op papier

Zit je vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis? Dan kun je via de notaris al op papier geld schenken. Je geniet dan nu al van belastingvoordelen (kleiner vermogen in box 3). Je kind krijgt je schenking pas na jouw overlijden in handen en betaalt dan minder erfbelasting.

Hoe werkt een schenking op papier?
Je geeft "op papier" een bedrag aan je (klein)kinderen. Pas als je overlijdt krijgen zij het geld. Als je schenkt op papier krijg je een schuld aan je (klein)kinderen waarvoor je hen jaarlijks 6% rente betaalt. 

Je stort het geld niet letterlijk op de bankrekening van je (klein)kinderen maar legt wel vast dat je gaat schenken. Dat gebeurt zwart op wit bij een notaris door het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Een schenking op papier is bij je overlijden namelijk alleen geldig als die is vastgelegd in een notariële akte.

Bespaar erfbelasting
Je schenkt het geld vóór je overlijden. Het voordeel daarvan is dat je (klein)kinderen minder erfbelasting betalen als zij straks het geld krijgen. Zij mogen de schenking dan namelijk aftrekken van de erfenis, mits de rente jaarlijks is betaald.

Schenking voor een koophuis

Schenking voor een koophuis

Wil je geld geven aan iemand voor zijn of haar woning? Over een schenking tot 100.800 euro hoeft de (aanstaande) huiseigenaar geen belasting te betalen. Dat heet de "verhoogde schenkingsvrijstelling".

De belangrijkste voorwaarde voor je schenking is dat de (aanstaande) huiseigenaar tussen de 18 en 40 jaar oud is. De ontvanger van je schenking hoeft geen familie te zijn. Je kunt de schenking over maximaal drie jaar verspreiden.

De (aanstaande) huiseigenaar moet de schenking gebruiken voor:

 • Aankoop van een huis;
 • Verbetering of verbouw van zijn of haar huis;
 • Onderhoud van het huis;
 • Aflossen van hypotheek of restschuld; of
 • Afkopen van erfpacht, opstal of beklemming.
Schenking aan goed doel

Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een schenking aan een goed doel kun je helemaal of deels aftrekken van je inkomstenbelasting. Je kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking leg je vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over je schenking.

Eenmalig schenken
Als je eenmalig schenkt aan een goed doel met een ANBI-status, dan is je gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel je kunt aftrekken van de belasting, hangt af van je inkomen. Een eenmalige gift aan een vereniging kun je niet aftrekken van je belasting.

Periodieke schenken
Wil je maandelijks of jaarlijks schenken aan een goed doel, sportvereniging, geloofsgenootschap of politieke partij? Je kunt je gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als:

 • Je schenkt aan een goed doel met een ANBI-status of een vereniging;
 • Je schenkt vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie; en
 • Je regelt je schenking in een overeenkomst of notariële akte.

Nog niet uitgelezen? Onderstaand tref je een informatiebrochures aan over de tarieven van de schenkbelasting.

Onze brochures

   Tarieven voor de schenkbelasting

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Tristan Brouwer is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 009
E: brouwer@notaristimmers.nl