Erfenis

Inleiding

 

Nieuwsgierig naar onze columns over het onderwerp "Erfenis"? Klikt u dan hier.

Een nalatenschap: wat betekent dit voor mij?

Bij een nalatenschap denken mensen vaak aan het krijgen van een geldbedrag of (emotionele) goederen. Terecht, maar bedenk daarbij ook dat een nalatenschap (veel) schulden kan bevatten. Het kan zelfs met zich meebrengen dat de nalatenschap meer schulden bevat dan dat er geld of goederen zijn.
Ben je namelijk erfgenaam in een nalatenschap? Dan ben je ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene.

Vervolgens word er aan je gevraagd of je de nalatenschap wilt aanvaarden of niet. Je hebt bij de aanvaarding van een nalatenschap keuze uit drie mogelijkheden:

Zuiver aanvaarden
Je aanvaardt de nalatenschap en bent (samen met de andere erfgenamen die zuiver hebben aanvaard) aansprakelijk voor eventuele schulden.

Als je nog niet zeker weet of je zuiver wilt aanvaarden, pas dan op dat je je niet als erfgenaam gedraagt. Bijvoorbeeld door:

 • waardevolle spullen van de overledene mee naar huis te nemen, zonder dat je op papier vastlegt dat je ze alleen voor veiligheid meeneemt;
 • een schuldeiser te betalen met geld uit de nalatenschap of met eigen geld (begrafeniskosten mag je wel betalen); of
 • geld op te nemen van de gezamenlijke rekening.

Beneficiair aanvaarden
Je aanvaardt de nalatenschap, maar hoeft eventuele schulden niet uit eigen zak te betalen.

Verwerpen
Je krijgt niets uit de nalatenschap en bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Wat doet de notaris bij een overlijden?

Een misverstand is dat de notaris zelf actie onderneemt na een overlijden. Dat is niet het geval. Een notaris ontvangt namelijk niet automatisch bericht van bijvoorbeeld een gemeente na een overlijden.

Als je denkt dat je erfgenaam bent in een nalatenschap, kun je wel contact opnemen met ons zodat wij namens jouw een onderzoek uitvoeren om te kijken of je daadwerkelijk erfgenaam bent.

Verklaring van erfrecht vaak de eerste stap

Vaak is eerst een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris, waarin staat vermeld wie is overleden, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn, hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en wie er namens de erfgenamen kan handelen. Vaak wordt een dergelijke verklaring gevraagd door de bank of andere instellingen.

Om die verklaring te kunnen afgeven, dient de notaris allereerst te onderzoeken of er een testament is gemaakt. 

Is er geen testament? Dan zal aan de hand van een gemeentelijk onderzoek moeten worden nagegaan wie recht hebben op de nalatenschap. Veelal kunnen wij als notariskantoor al veel gegevens halen uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA). Echter, het kan zijn dat deze gegevens incompleet zijn, waardoor er een aanvullend gemeentelijk onderzoek moet worden opgestart.

De volgende stap is dat iedere erfgenaam door de notaris gevraagd wordt om een keuze uit te brengen over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap.

Aangifte erfbelasting

Een goede aangifte erfbelasting bespaart onnodige belasting!

Een goede aangifte erfbelasting is the key om erfbelasting te besparen.

Bij een testament is de juiste uitleg van het testament van groot belang en is het meer dan zonde een fiscale mogelijkheid onbenut te laten. De overledene heeft deze bepaling immers niet voor niets opgenomen.

Ongeacht of er een testament is, is het altijd nuttig na te gaan of er "schulden" zijn die mogen worden afgetrokken van de omvang van de nalatenschap. Over schulden hoef je immers geen belasting te betalen.

 • Belangrijk! Als de laatste van je ouders overlijdt, dan is het verstandig helemaal goed op te letten. Het kan zijn dat je een "niet-opeisbare vordering" had op je langstlevende ouder, ook dit is een schuld die in aftrek van de erfbelasting komt. Dit kan zomaar flink wat euro's aan belasting schelen.

Ook van belang is een juiste waarde van bezittingen en schulden van de nalatenschap, zo maar wat vragen: 

 • Welke waarde gebruik je voor de inboedel?
 • Hoe ga je om met (gemeenschappelijke) bankrekeningen en de rente?
 • Heeft de inkomstenbelasting invloed op de nalatenschap?
 • Welke waarde gebruik je voor de hypotheekschuld?
 • Welke waarde gebruik je voor het huis?
 • Hoe ga je om met een eventuele lening aan één van de kinderen?
 • Hoe ga je om met een auto op twee namen?
 • Enzovoorts...

Wij kunnen je als notariskantoor ondersteunen bij het doen van een juiste aangifte erfbelasting. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat de executeur/gemachtigde zelf de aangifte verzorgd.

Nog niet uitgelezen? Onderstaand tref je drie informatiebrochures aan over het krijgen van een erfenis.

Onze brochures

   Een erfenis, wat nu?
 
   Checklist bij overlijden
 
   Tarieven voor de erfbelasting 

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mr. Tristan Brouwer is onze kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 009
E: brouwer@notaristimmers.nl