Het laatste nieuws

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2023.
Onderstaande cijfers zijn de definitieve cijfers van de Successiewet voor het jaar 2024.

De inflatiecorrectie ten aanzien van het jaar 2023 bedraagt 9,9%.

Vrijstellingen voor erfbelasting
Als je een erfenis krijgt, bestaat de kans dat je erfbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag wat je erft hoger is dan je vrijstelling.

Ben je:

Dan is de vrijstelling:

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

€ 795.156

Kind met ziekte of handicap

€ 75.546

(Pleeg)kind

€ 25.187

Kleinkind

€ 25.187

Ouder

€ 59.643

Overig (zoals broer of zus)

€ 2.658

Pensioen en erven
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Echter, door het ontvangen van het partnerpensioen word je vrijstelling van € 795.156 vermindert. De ‘mutatie’ van de vrijstelling is afhankelijk van het te ontvangen partnerpensioen. De vrijstelling zal nimmer lager zijn dan € 205.420.

Ondernemingsvermogen erven
Wanneer je ondernemingsvermogen erft, is dit onder voorwaarden tot een waarde van
€ 1.325.253 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting.

Vrijstellingen voor schenkbelasting
Als je een schenking krijgt, bestaat de kans dat je schenkbelasting moet betalen, maar alleen wanneer het bedrag van de schenking hoger is dan je vrijstelling.

Ben je:

Dan is de vrijstelling:

(Pleeg)kind

€ 6.633

(Pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar (vrij besteedbaar)

€ 31.813

(Pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar (voor studie)

€ 66.268

Overige verkrijgers (zoals partner, broer of zus)

€ 2.658

Overige verkrijgers tussen 18 en 40 jaar (voor eigen woning)

vervallen

Schenking is ondernemingsvermogen
Wanneer je ondernemingsvermogen geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.325.253 voor 100% vrijgesteld van schenkbelasting.

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Indien je meer erft of geschonken krijgt dan de voor jou geldende vrijstelling moet je belasting betalen.

Ben je:

verkrijging tussen € 0 en € 152.368

vanaf € 152.368

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

10%

20%

(Pleeg)kind

10%

20%

Kleinkind

18%

36%

Overig (zoals ouder, broer of zus)

30%

40%

Gerelateerde artikelen

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren