Het laatste nieuws

Zoals bekend worden de rendementspercentages voor sparen en schulden na afloop van het belastingjaar vastgesteld. Deze zijn voorlopig. Het rendementspercentage voor overige bezittingen is definitief.

De vaststelling van de spaarrente en de schuldenrente zal worden gedaan op basis van de cijfers van januari tot en met november 2023, waarbij voor december hetzelfde cijfer wordt aangehouden als geldt voor november.

De nu bekende cijfers tarieven en rentepercentages:

2023

Het box 3-tarief bedraagt in 2023 32%.
Rendementspercentages:

  • sparen: 0,36% (2023, voorlopig);
  • overige bezittingen: 6,17% (2023, definitief);
  • schulden: 2,57% (2023, voorlopig).

2024

Het box 3-tarief bedraagt in 2024 36%.
Rendementspercentages:

  • sparen: 1,03% (2024, voorlopig);
  • overige bezittingen: 6,04% (2024, definitief)
  • schulden: 2,47% (2024, voorlopig).

De voorlopige cijfers worden aangehouden voor de oplegging van voorlopige aanslagen 2023 en 2024.

Verder goed om te weten:

  • Onder banktegoeden vallen ook bankdeposito's. 
  • Aandelen in spaarsaldi van VvE's en derdengeldrekeningen vallen met ingang van 1-1-2023 onder spaarsaldi.
  • Onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners worden met ingang van 1-1-2023 gedefiscaliseerd. Dit geldt ook voor vorderingen van minderjarige kinderen op ouders. Deze defiscalisering geldt niet als ouders een vordering op een kind hebben.

Gerelateerde artikelen

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren