Columns, de wet in praktijk

Scheren en stilzitten?

Als Jan alle recente belastingwijzigingen bekijkt, zakt hem de moed bijna in de schoenen. On-na-volg-baar. Maar Jan zou Jan niet zijn als hij de wijzigingen niet positief zou benaderen. Hij trekt zijn les uit de uitspraak van Darwin, namelijk dat niet de sterksten zullen overleven maar degenen die zich het best op veranderingen aanpassen.

Hij maakt een afspraak met zijn notaris om te bespreken waar hij nu goed aan doet.

Jan is al jaren gelukkig bezitter van een spaargeld BV. Hij was er op tijd bij en dat heeft hem veel geld bespaard, maar vooral ook veel rust opgeleverd. Zijn belastingaangifte was voorspelbaar en - nadat hij alles goed ingeregeld had - was hij er weinig tijd aan kwijt. Zijn beleggingen hebben het dit jaar redelijk gedaan, maar de ongeveer 6% waar de overheid van uitgaat heeft hij niet gehaald. Hij neemt met de notaris zijn cijfers door.

Excessief lenen

Het eerste waar de notaris naar kijkt, is de hoogte van de lening van Jan bij zijn spaargeld BV. Deze lening valt net onder de grens van het voor volgend jaar verlaagde tarief van excessief lenen (nu € 700.000 en vanaf volgend jaar € 500.000). De notaris meldt dat als de lening hoger was Jan direct stappen had moeten ondernemen, bijvoorbeeld door een deel af te lossen op de lening of door de beleggingen te verkopen aan zijn BV.

Slim schenken op papier

Het volgende waar de notaris met Jan naar kijkt, is of hij belastbaar box 3-vermogen heeft. De notaris meldt dat veel mensen zich er niet van bewust zijn dat als je onder de vrijstelling valt (€ 114.000,00 voor fiscaal partners), je helemaal geen box 3-heffing hoeft te betalen. "Maar je mocht toch niet meer salderen?", vraagt Jan. De notaris geeft aan dat dat klopt, maar dat dit pas speelt als je ook echt belastbaar box 3-vermogen hebt. Heb je dit niet? Dan kom je aan de nieuwe beperking dat je schulden maar beperkt aftrekbaar zijn helemaal niet toe. Jan is blij met dit nieuws. Hij heeft weliswaar nu belastbaar box 3-vermogen, maar met de voorgenomen belastingvrije schenkingen op papier aan zijn kinderen blijft hij daar riant onder én zijn banksaldo blijft hetzelfde. Een extra stimulans om de schenking aan zijn kinderen te doen.

Oplossing

De notaris geeft ook aan dat veel cliënten worstelen met de vraag of zij hun beleggingen in box 3 moeten aanhouden of toch moeten overhevelen naar de spaargeld BV, dus naar box 2. De theorie is eenvoudig: "Je betaalt in box 2 belasting over je daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Box 3 houdt daarentegen geen rekening met je daadwerkelijke gerealiseerde rendement en daarnaast ook niet met je kosten, en al zeker niet met geleden verliezen." En zoals een cliënt laatst zei: "Voorspelbaarheid en eenvoud vind ik eigenlijk belangrijker dan een hoop gedoe met bezwaar aantekenen en discussies voeren met de Belastingdienst."

Overige columns

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren